чланови управног одбора

Проф. Др Мила Алечковић Николић

Психолог, професор, писац
Председник ,,Покрета Отаџбина" и "Савеза покрета Светло’’

Бранко Драгаш

Економиста, банкар, писац
Председник економског покрета

Др екон. Зорица Којчин

Економиста, менаџер
Члан економског покрета

Дипл.екон. Зоран Станишић инж.елект

Привредник, економиста
Члан економског покрета

Дипл.инж.грађ. Милан Бекић

Пројектант, градитељ
Члан економског покрета

Др екон. Милорад Стаменовић ст.сц.мед

Пројектни менаџер
Члан медицинског савета

Бранко Миладиновић

Оснивач удружења ,,Истина Тамарини закони’’

Ив Батај (Yves Bataille)

Политички савет

Nadežda Laketa

Координатор и контакт особа
Члан оснивачког савета

Close Menu