Čudotvorni Bioprotektori

PROTIV STRESA I SVIH VRSTA ZRAČENJA

Naučno dokazano, Bioprotector proizvodi pružaju efikasnu zaštitu od svih oblika nejoniziujućih elektromagnetnih zračenja, potencijalno štetnih za ljudsko zdravlje, tako što uravnotežuju deformisano elektromagnetno polje i harmonizuju biopolje ljudskog tela i čovekovog okruženja. Elektromagnetna zračenja su svuda oko nas. Stalna ili povremena prekomerna izloženost ovim zračenjima može imati štetne posledice po naše fizičke i mentalne sposobnosti.

BIOPROTEKTOR PROIZVODI

Bioprotector proizvodi pružaju efikasnu zaštitu od svih nejonizujućih EM zračenja, tako što uravnotežuju deformisano elektromagnetno polje i harmonizuju biopolje ljudskog tela i čovekovog oklruženja. Oni znatno smanjuju, i čak eliminišu fizičke i psihičke poremećaje uzrokovane prekomernom izloženošću EM zračenjima.

Omogućuje neometani protok bioenergije kroz celo telo i imaju pozitivan uticaj na njegovu vitalizaciju i regeneraciju

Ili nas pozovite na 381 63 8723 776

Lični Bioprotektor

Bioprotector proizvodi pružaju efikasnu zaštitu od svih nejonizujućih EM zračenja, tako što uravnotežuju deformisano elektromagnetno polje i harmonizuju biopolje ljudskog tela i čovekovog oklruženja. Oni znatno smanjuju, i čak eliminišu fizičke i psihičke poremećaje uzrokovane prekomernom izloženošću EM zračenjima.

Omogućuje neometani protok bioenergije kroz celo telo i imaju pozitivan uticaj na njegovu vitalizaciju i regeneraciju

Opis

Štiti od svih vrsta nejonizujućih elektromagnetnih zračenja.

Uravnotežuje deformisano elektromagnentno polje okruženja u kojem boravimo.

Harmonizuje biopolje ljudskog organizma.

Nema štetnih nuspojava.

Ima neograničen rok trajanja.

Deluje u prečniku do 3 m.

Prenosiv.

 

CENA:

45 EUR + poštarina

Omogućuje neometani protok bioenergije kroz celo telo i imaju pozitivan uticaj na njegovu vitalizaciju i regeneraciju

Ili nas pozovite na 381 63 8723 776

CENA:

35 EUR + poštarina

BIOPROTEKTOR ZA MOBILNI TELEFON I WI-FI UREĐAJE

Opis

Štiti od svih vrsta nejonizujućih elektromagnetnih zračenja.

Harmonizuje biopolje ljudskog organizma.

Sprečava da zračenje mobilnog telefona u sadejstvu sa drugim elektromagnetnim talasima deformiše elektromagnetno polje.

Nema štetnih nuspojava.

Ima neograničen rok trajanja.

Ne ometa rad telefona, niti slabi baterije.

Ili nas pozovite na 381 63 8723 776

PROSTORNI BIOPROTEKTOR

Opis

Štiti od svih vrsta nejonizujućih elektromagnetnih zračenja.

Uravnotežuje deformisano elektromagnentno polje okruženja u kojem boravimo.

Harmonizuje biopolje ljudskog organizma.

Smanjuje i čak eliminiše mentalne i psihofizičke poremećaje, stres, glavogobolju, nervozu, razdražljivost, nedefinisan strah, slabljenje pamćenja, pesimizam, introvertnost, nesanicu, malaksalost, nevoljnost, gubljenje opšte vitalnosti, problem sa koncentracijom.

Omogućuje neometani protok bioenergije kroz celo telo i ima pozitivan uticaj na njegovu revitalizaciju i regeneraciju.

Nema štetnih nuspojava.

Ne utiče na funkcionalnost elektronskih uređaja i ne ometa dolazeće i odlazeće elektronske signale.

Ima neograničen rok trajanja.

Prečnik delovanja 14 m

Upotreba: Postavlja se ispod kreveta, radnog stola ili mesta na kome se zadržavate duže, radite, meditirate ili vežbate. Prenosiv je.

Ili nas pozovite na 381 63 8723 776

CENA:

105 EUR + poštarina

BIOPROTEKTOR MEDALJON

CENA:

45 EUR + poštarina

Ili nas pozovite na 381 63 8723 776

PET MEDALJON

CENA:

55 EUR + poštarina

Ili nas pozovite na 381 63 8723 776

PORUČIVANJE BIOPROTEKTORA

Prilikom porudžbine navedite:

 • Vaše ime i prezime, adresu, broj mobilnog telefona
 • Vrstu bioprotektora koju poručujete i broj komada

Porudžbinu pošaljite na mejl: prodavnica@pokretisvetlo.com

Ili na telefon, Viber, WhatsApp: 063 8723 776

VRSTE ZRAČENJA

 1. Nejonizujuće zračenje

U svakom trenutku izloženi smo različitim elektromagnetnim zračenjima. Ta zračenja su sastavni deo prirode, naše životne sredine i našeg života, ali u određenim okolnostima mogu da budu štetna po naše psihomentalne i fizičke sposobnosti, pa čak i da pruzrokuju širok spektar oboljenja. Elektromagnetna zračenja možemo podeliti na dve osnovne vrste: jonizujuća i nejonizujuća. Dobro je poznato da jonizujuća zračenja, odnosno alfa, beta, gama i X-zraci, imaju razarajući uticaj na svet u kome živimo.

Za razliku od energije joniziujućih zračenja, energija nejonizujućih zračenja ne može neposredno promeniti strukturu ćelija i molekula; zato je njihova opasnost po ljudsko zdravlje mnogo manja, ali ipak konstantno prisutna i dugotrajna, iz kog razloga zaslužuje našu pažnju i opreznost. Postoji više vrsta elektromagnetnih (EM) zračenja. Uobičajena podela je na kosmička, podzemna i tehnička EM zračenja, ali treba imati na umu da postoje još i organska, mentalna (svaka naša misao, osećaj i želja imaju svoj frekventni opseg), zračenja oblika, kristala itd.

 1. Kosmičko visokofrekventno zračenje

Kosmičko zračenje je prisutno na planeti Zemlji od njenog postanka. Kosmička zračenja podrazumevaju čitav niz zračenja koja se pojavljuju u raznim oblicima (X-zraci, gama zraci, UV i H zračenje, infracrveno zračenje itd.). Pretpostavlja se da su izvori ovih zračenja crne rupe, supernove, pulsari, a u najvećoj meri Sunce. U interakciji sa nekom drugim vrstama zračenja mogu postati štetna.

Postoje mesta na zemljinoj površini gde se formiraju sadejstva kosmičkih sila i Zemljinih gravitacionih i magnetnih polja, stvarajući tzv. globalne mreže. Postoji više tipova globalnih mreža, od kojih su najpoznatije Hartmanova i Karijeva. Mesta na kojima se linije mreža presecaju (tzv. čvorovi) su patogena, tj. štetna za psihomentalno i fizičko stanje čovekovog organizm

 1. Podzemno niskofrekventno zračenje

Podzemno niskofrekventno zračenje je zračenje podzemnih voda, geoloških raseda, zatvorenih šupljina, ruda, itd. Ovaj oblik zračenja takođe može da bude veoma štetan za psihomentalno i fizičko stanje čovekovog organizma, zato što narušava Zemljinu prirodnu frekvenciju, neophodnu za sve normalne životne funkcije. Naročito patogeni su slučajevi gde podzemna zračenja deluju zajedno sa drugim oblicima zračenja, i dugotrajna izloženost ovakvoj kombinaciji može biti vrlo štetna, i izazvati širok spektar ozbiljnijih tegoba.

Ova vrsta zračenja može da se ispoljava i u sekundarnoj formi, kada primarni zrak naiđe na metalnu prepreku, a poznato je da u savremenim stanovima, osim metalnih armatura, ima i dosta metalnih uređaja. Sekundarno geopatogeno zračenje često može da bude opasnije od njegovog primarnog oblika.

 1. Tehničko elekromagnetno zračenje

Tehničko elektromagnetno zračenje emituju elektronski i električni uređaji koje je stvorio čovek u toku tehnološkog razvoja. Tehnička zračenja su visokofrekventna zračenja sa velikom dozom elektromagnetnog dejstva. Za njih je karakteristično prisustvo električnog napona koji je uzrok postojanja elektromagnetnih talasa.

Izvori tehničkih zračenja mogu biti: distributivne mreže električne energije, trafo stanice, električne centrale, predajnici za potrebe mobilne telefonije, radija i televizije, predajnici za potrebe radarskih sistema, računarske mreže, radio i TV aparati, mobilni telefoni, mikrotalasne pećnice, kompjuteri, električne grejalice i pokrivači, kao i čitav niz kućnih i industrijskih aparata.

 

Bioprotector proizvodi su dobili sertifikate o kvalitetu od raznih instituta i organizacija, koji dokazuju njihovu efikasnost.

 

 • Institut za preventivu, zaštitu na radu, protivpožarnu zaštitu i razvoj

iz Srbije, izvršio je ispitivanje Bioprotectora na uticaj elektromagnetnih zračenja niskih i srednjih frekvencija.

 

 • Bion Institut za Bioelektromagnetiku i Novu Biologiju

iz Slovenije, dodelio je Bioprotectoru sertifikat i potvrdio efekat zaštite od neželjenih efekata nejonizujućih zračenja.

 

 • Hippocampus BRT

iz Mađarske, je dodelio Bioprotectoru sertifikat na osnovu istraživanja u svom istraživačkom centru i time potrvrdio efikasnost proizvoda.

 

Protocol Data Systems

iz Kanade, je uradio detaljnu studiju po imenu Izveštaj o poređenju zračenja uz korišćenje Bioprotectora, i merenja koja su oni sproveli dokazuju da Bioprotector značajno umanjuje uticaj elektromagnetnog zračenja.

 

Specialised Centre for Alternative Medicine Tedeas

iz Slovačke, sproveo je merenje biopolja čoveka, i došao do zaključka da prisustvo Bioprotectora povećava njegov intenzitet.

 

SVEDOČANSTVA:

 • Nevena Simin – novinar

“Imala sam problema sa levim kolenom, bol se toliko pogoršao u roku od godinu dana da se nisam mogla popeti uz stepenicama bez da se vučem rukama uz gelender. Nisam mogla hodati bez pridržavanja za stvari, nisam mogla čučnuti ili se saviti, praktično sam se mogla zamisliti sa štakama. Onda sam čula za Bioprotector, reklamirali su ga u jednom društvu u kome sam bila i htela sam da ga isprobam. Stavila sam ga ispod kreveta kako je savetovano, i već prve nedelje sam osetila znatno olakšanje, bolovi su nestali. U narednih mesec i po – dva sam potpuno profunkcionisala, i sada mogu popeti stepenicama na moj drugi sprat bez drži se za ogradu, čak i sa teretom. Mogu da čučnem, a ako sednem na pod da ustanem bez problema. Naravno, izmerili smo gde su podzemna zračenja, ja znam gde su izvori elektromagnetnog zračenja, tako da držim jedan Bioprotector kod kompjutera, jedan ispod kreveta, jedan kod televizora, pa da sam se obezbedila.”

 

 • Sofija Mišić – komercijalista

“Pre nego što sam počela da koristim Bioprotector imala sam problema sa ustajanjem, naročito ranim ustajanjem, osećala sam umor, glavobolju. Međutim od postavljanja Bioprotectora to se bitno bitno poboljšalo. Tako da ga sad trenutno koristim i u kancelariji i u dnevnom boravku i u spavaćoj sobi i smatram da mi je mnogo pomogao.”

 

 • Zvezdan Ljubenković, elektropunkturni dijagnostičar

“Počeo sam da koristim Bioprotector na preporuku prijatelja. Poslednjih deset godina, pošto sam se bavio sportom, imao sam problem s leđima. Bol je bila konstantan, više ili manje intenzivan, ali stalno prisutan. Pokušao sam razne terapije i uređaje, ali bezuspešno. Koristim Bioprotector posljednjih nekoliko nedelja, i moje stanje se poboljšalo. Videćemo koliko dugo će trajati, ali činjenica je da sam se osećao bolje nakon nekoliko dana. Nisam mogao da se sagnem i obujem čarape, i mislim da mnogo ljudi ima ovakav problem. Moje stanje poboljšalo i osećam se mnogo bolje nego pre nego što sam počeo da ga koristim.”

 

 • Snežanka Janjetović – magistar narodne medicine

“Fantastično utiče na uravnoteženje energetskih tokova u telu, koliko mogu da konstatujem. Fantastično deluje u prostoru, osećam kad sedim pored njega kao je prostor širi nego obično. I što je jako dobro, on deluje i dole i gore, i ako stoji ispravno i ako je vodoravno, njegovo delovanje je potpuno isto, za razliku od nekih proizvoda koje sam testirala, gde ukoliko promene položaj, njegihovo delovanje se menja.”

 

Close Menu