етички кодекс

Етички кодекс Покрета Светло

 1. Сматрамо да смо за свој рад одговорни грађанима и грађанкама, тј. народу Србије и српског расејања.
 1. Све аспекте у свим активностима нашег рада и његовим резултатима учинићемо јавно доступним.
 1. Свако ко прилази заједници покрета организације СВЕТЛО дужан је да о својој политичкој прошлости (ако је било) говори истину.
 1. СВЕТЛО не може да прима људе или организације који имају кривични или криминални досије, осим неправедно осуђених.
 1. Радићемо оперативно и систематично уз сво поштовање добре међусобне комуникације.
 1. Приликом прикупљања средстава бићемо принципијелни и водићемо рачуна о програмима свих удружења спроводећи активности у складу са заједничким циљем заједнице покрета организације СВЕТЛО. Ово ће бити јавно и транспарентно.
 1. Јасно ћемо ставити до знања да ни једна група,организација и појединац не сме да нанесе штету нашој заједници покрета СВЕТЛО као и њеним партнерима и сарадницима. Спречаваћемо и реаговати на евентуална недозвољена снимања, штампања, прикупљања информациија од заједничког значаја и прослеђивања истих неауторизованој трећој страни. Ово се такође односи на све друштвене мреже и евентуално злоупотребљавање имена организације СВЕТЛО као и других могућих злоупотреба на друштвеним мрежама.
 1. Етички кодекс сваког цивилног друштва је обавезан, професионално и достојанствено нарочито у односима међусобног поштовања,толеранције, емпатије осим ако није у супротности са нашим вредностима и принципима заједнице покрета СВЕТЛО.
 1. Договоре и вредности које постигнемо не може да мења ново Удружење или нов Покрет који нам се накнадно прикључује, али може да учествује у накнадним корекцијама ако оне буду потребне.
 1. Уколико се члан или Покрет не слажу са неким активностима заједнице покрета СВЕТЛО, дужни су да то изложе прво у кругу организације СВЕТЛО, пре изласка у јавност.
 1. Све активности и акције унутар СВЕТЛА постизаће се договором, без формалног прегласавања, уз аргументе и међусобно разумевање.
 1. Ниједна појединачна акција у име заједница покрета СВЕТЛО не предузима се, без договора са осталим члановима заједница покрета.
 1. Свака организација унутар СВЕТЛА има моралну обавезу да ради на прикупљању и привлачењу нових организација, али о њиховом пријему одлучиваће сви после адекватне провере.
 1. Ако било које удружење, организација и појединац из било ког разлога жели да иступи из заједнице покрета СВЕТЛО, уз образложење и лојалност до тог момента, слободна је по слободној вољи да изађе из заједнице покрета СВЕТЛО, не презентујући дотадашње закључке трећој страни.

Дана:     28.10.2018.  у Београду

Close Menu