FIPROT - F sredstvo protiv sušenja biljaka

JEDINSTVEN I REVOLUCIONARAN SVETSKI PROIZVOD U POLJOPRIVREDI

Za proizvod protiv sušenja biljaka FIPROF-F akademik i izumitelj MATO ZUBAC, predsednik Srpske akademije izumitelja i naučnika, dobio je prvu nagradu, među 600 izumitelja, na uglednom Moskovskom sajmu izumitelja i specijalni Gran pri pehar Ministarstva za nauku i razvoj Ruske Federacije.

ZABORAVITE NA SUŠE I NA NAVODNJAVANE - BILJKA SA FIPROT-F UZIMA VLAGU IZ VAZDUHA, A NE IZ ZEMLJE -

Potreba za vodom povećava se u vreme intenzivne vegetacije – rasta svake biljke. Primera radi, kod kukuruza pred metličanje i svilanje u vreme oplodnje i u nalivanju zrna, biljci je neophodna vlaga kako bi se normalno razvijala. Kada se vlažnost zemljišta spusti ispod 10% od maksimalnog vodnog kapaciteta prestaje rast biljke. Potrebno je ostvariti stalnu aktivnost biljke od lista stabla i korenovog sistema jer je u zemljištu bitan rad mikroorganizama koji razgrađuju organske materije.

Folijarna prihrana ima za cilj da u punoj vegetaciji dobije makro i mikro elemente. U tom stadiumu biljke dolazi do izražaja naš preparat protiv suše.
Koncentrat protiv suše jedinstven sastav na tržištima ratarske i holtikulture veoma dobro funkcionišu u polusušnom i sušnom periodu vegetacije. Poboljšava oplodnju, nalivanja zrna i povećava prinose kultura.

  • U kišnim godinama 10-20%
  • U polusušnim godinama 20-35%
  • U sušnim godinama 35-60%

U suštini, preparat FIPROT-F u sušnom periodu obezbeđuje veći prinos u zavisnosti koliko je godina sušna. Ako to slobodno interpretiramo kada je godina kišna onda su prinosi mnogo manji odnosno neznatno veći od prinosa ne tretirane kulture. Odnosno ovaj preparat radi tako da prinosi kukuruza po jednom hektaru u sušnom periodu su identični kao kukuruz u vlažnom periodu.

U višegodišnjim analizama i testiranjima ovo sredstvo omogućava da vlagu privuče sa visine ~10m na 1ha ima na raspolaganju svakog dana više od 2000l vode,odnosno 5l vode na 1m2. To omogućava donošenje vlage na list, stablo do korenovog sistema. Znači da biljka evoluira odnosno razvija se od nižeg ka višem nivou , te može koristiti hranljive materije iako je zemljište suvo, vlažnost vazduha ~50% i temperature iznad 30c°.

SASTAV

Proizvod se dobija od prirodnih elemenata i jedinjenja posebnim tehnološkim postupkom uz dodatak makro te mikroelemenata.

NAČIN I VREME PRIPREME

Tretira se foliarno sa standardnim prskalicama u rezervoar (200,300,400l) sipa se koncentrat od 5l po hektaru i to posle 4-5 listova, kukuruz pre metličenja i to jednom eventualno dva puta. Može se ovo sredstvo koristiti i sa svim pesticidima gde nema bakra kao i sa djubrivima. Tretman za hortikulturu prskati 2l/ha sa prskalicama (200,300,400l).

REZULTATI TESTIRANJA

Netretiran kukuruz

Tretiran kukuruz

Voće, povrće i žitarice tretirane sredstvom protiv suše FIPROT-F daju veće prinose 10-30 %, a u sušnim periodima i do 60%, uz znatno povećanje kvaliteta.

Za tretman jednog hektara potrebno je 5 litara sredstva Fiprot-F razređenog u 300 litara vode.

Proizvod FIPROT-F ima sve sertifikate i potrebnu dokumentaciju za izvoz.

Za sve informacije i cene javite se na telefon, viber 063 8723 776
ili na mejl: prodavnica@pokretisvetlo.com

Close Menu