MAGNETNI OMEKŠIVAČ VODE

Čudotvorni izum prof. dr BOGDANA TODOROVA se zove MAGNETNI OMEKŠIVAČ VODE koji vodu iz česme po sastavu, ukusu i mirisu pretvara u izvorsku vodu sa planinskih visova.

Bez operacije, u potpunosti rastvara kamen i pesak u bubregu, kamen i mulj u žuči, bez recidiva. Osobama koje imaju problem opstipacije, odnosno zatvora omogućava svakodnevno uredno pražnjenje.

Dobijeni američki patenti drugih autora u ovoj oblasti su da magnetno omekšana voda ima batericidna i viruicidna svojstva, tako da u pojedinim slučajevima uspešno zamenjuje antibiotike. U sebi voda sadrži i dalje sve minerale, mikroelemente i oligoelemente, ali sa izmenjenom alotropskom modifikacijom. Krečnjak prelazi iz kalcitne u muljnu fazu, gde ne može da se vezuje u kamenac ili kamenje u bubrezima i šuči. Gvožđe prelazi iz rastvornog u čestični oblik, formira namagnetisane oblačiće koji sa sobom na dno vuku teške metale i sedimentuje ih. Hlor trenutno isparava u vazduh. Takva voda ima bitno izmenjene PH faktor i redoks potencijal.

PRIMENA U POLJOPRIVREDI:

Biljke koje se zalivaju orošavanjem ne napadaju biljne štetočine, a povećava se biljna masa. Plodovi od sedam do deset dana ranije sazrevaju, krupniji su i zdraviji od onih koji su zalivani običnom vodom. Korisnici naravno kriju da koriste ovakvu vodu, jer se sa paradajzom, krastavcima i sličnim, na tržištu pojavljuju mnogo pre konkurencije i ubiraju profit.Takođe i proizvođačima flaširanih voda nije u interesu da se širi istina o svojstvima magnetno omešane vode, jer bi im drastično opala prodaja.

O AUTORU:

Prof. dr  BOGDAN TODOROV – akademik i potpredsednik Srpske akademije izumitelja i naučnika

Prof. dr Bogdan Todorov, dipl. inž. rođen je u Somboru 29.11.1946. godine, od oca Miloša i majke Smiljke, Srbin po nacionalnosti. Osnovnu školu kao i gimnaziju završio je u Somboru. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – odsek Tehnička fizika i diplomirao 1971. Na postdiplomskim studijama na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu – odsek Metrologija, magistrirao je 1982. godine. Oženjen je. Ima dvoje dece, sina Miloša i kćerku Smiljku.

Autor je više priznatih i prijavljenih patenata iz oblasti ekologije i omekšavanja vode za piće.

Tretiranje tumora usmeravanjem prirodnog zračenja omogućava njihovo sušenje bez operacije, hemoterapije i zračenja. Ono je naravno primenljivo i za dejstvo na druge vrste kanceroznih tkiva.  Fokusnim ili osnim usmeravanjem sveprožimajućeg prirodnog zračenja se u tumoru stvara tumor koji ga izjeda i suši iznutra sa koncentracijom u njegovoj unutrašnjosti od 100 do 1000 puta. Upoznati sa načinom delovanja, oboleli mogu sami da se leče i izleče. Konstrukcija je uspešno primenjivana kod recidiva tumora na mozgu, raka kože, neurofibrona, kanceroznih promena na mladežima i bradavicama i uvećanoj ili kanceroznoj prostati.

Naravno, zvanična medicina se, i pored toga što su istraživanja dala nekoliko novih, do sada nepoznatih naučnih medicinskih otkrića, nije zainteresovana za primenu. Tako će ostati do daljega, jer ovdašnju medicinsku nauku finansiraju farmaceutske kuće sa enormnim zaradama od prodaje hemoterapija i minornim statističkim pokazateljima finalnog izlečenja.

  • STEČENA NAUČNA I STRUČNA ZVANJA
  • UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation) ekspert za biomedicinsku tehniku
  • UNESCO ekspert za bibliotečku informatiku
  • Vitez Krsta Kraljevine Belgije
  • Potpredsednik Akademije SAIN
  • Patentni inženjer
  • Profesionalni novinar, član Udruženja novinara Srbije
  • Profesionalni novinar, član IFJ Internacionalne federacije novinara
  • Naučne i stručne radove je objavljivao u zemlji i inostranstvu na francuskom, engleskom, ruskom, slovenačkom i srpskom jeziku.
  • Ktitor – zadužbinar spomen Hrama Svetog Save na Vračaru, u Beogradu.

Za sve informacije javite se na mejl: prodavnica@pokretisvetlo.com

ili na telefon, Viber, WhatsApp: 061 273 2693, 063 8723 776

Close Menu